De legionellabacterie kan de ziekte Legionellose veroorzaken. Legionellose is een infectieziekte. Hierbij worden de longen en de luchtwegen aangetast. Doordat er bij de bacterie constant mutaties optreden zijn er nu al minimaal 34 serogroepen. Legionellos komt in twee varianten voor, de veteranenziekte en de legionellagriep.

De veteranenziekte.
Dit is een vorm van longontsteking. Bij deze ziekte zijn er verschillende gradaties. De ziekte kan in een lichte vorm voorkomen maar ook als zeer ernstig. Soms is het zelfs fataal. Om deze reden trekt het soms de aandacht van de media. Er zijn ook weleens uitbraken die op grote schaal plaatsvinden. Het overlijdensrisico bedraagt tussen de 5 en 25%. Het is dus een ernstige aandoening. De tijd tussen de besmetting en de eerste ziekteverschijnselen loopt uiteen van 2 tot 10 dagen. Het begint met een snel opkomende hoofd- en spierpijn. Ook kan je daarbij een ziek gevoel krijgen met koorts. Door het direct toedienen van antibiotica is het vaak goed te bestrijden. De infectie wordt vaak overgebracht door het inademen van kleine druppeltjes water. Het komt vooral voor bij waterleidingen die een hogere temperatuur hebben en niet vaak worden gebruikt.

De Legionellagriep
is een niet zo zware vorm van de ziekte. Er treedt hierbij ook geen longontsteking op. De legionellagriep in ongevaarlijk. De klachten die je hierbij hebt, kunnen goed worden behandeld, maar kunnen ook zonder behandeling overgaan.