Naar alle waarschijnlijkheid heb je in de praktijk wel al een gehoord over zogenaamde espagnoletten. Dit gezegd hebbende is het zo dat de kans eveneens zeer groot is dat je niet precies weet wat dit nu eigenlijk exact zijn. Een ander woord voor een espagnolet is een zogenaamde draairoede. Door gebruik te maken van een dergelijke sluiting is het mogelijk om ervoor te zorgen dat zowel dubbele ramen als dubbele deuren van buitenaf afgesloten kunnen worden. 

Bovenstaande zorgt ervoor dat we eigenlijk zouden kunnen stellen dat espagnoletten eigenlijk hefbomen zijn welke door middel van een draaiende beweging of een hefbeweging de mogelijkheid hebben om een verticale boven- evenals onderstaaf in werking te zetten welke is terug te vinden op ramen of deuren. Voor heel wat mensen geldt dat dit bij hen zeker het geval zal zijn. Dit niet in het minst wanneer ze beschikken over dubbele tuindeuren of bijvoorbeeld ramen.

Geschikt voor dubbele ramen en deuren

Wanneer je de verschillende espagnoletten gaat vergelijken welke op de markt zijn terug te vinden zal je tot de vaststelling komen dat er wel degelijk sprake bij is van bepaalde verschillen. Dit betekent dat de zogenaamde deurespagnoletten niet precies hetzelfde zijn als raamespagnoletten. In het Nederlands wordt er vaak naar verwezen als zijnde pompespagnoletten wanneer er sprake is van openslaande deuren voorzien van een lange boven- evenals onderstang. In het geval van ramen is het zo dat er doorgaans wordt geopteerd voor een andere benaming. Het gaat dan meer bepaald om: 

  • Kruiskrukespagnoletten;
  • Halfkrukespagnoletten; 

Voor de twee hierboven aangehaalde mogelijkheden geldt dat ze in de praktijk doorgaans beschikken over een kleinere boven- evenals onderstang. Hoe dan ook, het vergelijken van de verschillende espagnoletten voordat je tot aanschaf over gaat is zeker geen overbodige luxe, wel integendeel.

Een zeer eenvoudige bediening

Voor espagnoletten geldt in de praktijk dus dat ze een zeer eenvoudige vergrendeling en ontgrendeling mogelijk maken. De bediening kan in de praktijk gebeuren door middel van een half- of een zogenaamde kruiskruk. Het is daarnaast tevens mogelijk om gebruik te maken van een hefboom of wat bovendien ook te denken van een speciale sleutel? Zoals eerder op deze pagina al aangehaald geldt voor een espagnolet dat ze kunnen functioneren dankzij zowel een boven- als een onderstang. Dit is iets wat ongeacht het type exemplaar dat je gaat kopen altijd hetzelfde is. 

Besparen op espagnoletten kopen, kan dat?

In menig aantal woningen is het zo dat je er op kan rekenen dat er meerdere dubbele deuren en / of ramen zijn terug te vinden. Dit zorgt er in eerste instantie voor dat de kans bestaat dat je behoeften zal hebben aan verschillende soorten espagnoletten. Dit is echter niet alles. Daarnaast is de kans namelijk eveneens ontzettend groot dat je meerdere exemplaren zal willen kopen. Door deze exemplaren in één keer aan te schaffen is het mogelijk om aanspraak te kunnen maken op een zogenaamde kwantumkorting. Een dergelijke korting kan de totale kostprijs aanzienlijk verlagen zonder dat je daarbij hoeft te vrezen voor een beperktere kwaliteit. Eigenlijk sla je op deze manier dus simpelweg twee vliegen in één klap.